صفحه اصلی درباره ما::ارتباط با ما
.
 
Skip Navigation Links
.
امکان عضويت براي تمام مخاطبان به عنوان خبرنگار افتخاري در سايت باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا فراهم شد. خوانندگان محترم خبرگزاري آريا مي توانند با عضويت در باشگاه خبرنگاران افتخاري خبرگزاري آريا، اخبار خود را براي ما ارسال نمايند تا پس از بررسي و تاييد به نام ارسال کننده در سايت باشگاه منتشر شود.
مقاله های رسانه تعداد مقاله ها: 1

عليرضا تاجريان (129 مقاله) | 9 آبان 1395 | تعداد بازدید: 3359
بسياري از انديشمندان عصر ما، وسايل ارتباط جمعي را محور شکل دهي به انديشه مي دانند." مارشال مک لوهان " نظريه پرداز معروف معتقد است که هر کس وسايل ارتباط جمعي را در اختيار داشته باشد، فرهنگ عام را تحت نفوذ دارد. وي گفته است که اگر ارشميدس (دانشمند يوناني) نقطه اتکايي مي خواست تا جهان را دگرگون کند، من رسانه ها را مي خواهم تا جوامع را دگرگون سازم!!

1
Copyright © 2004-2008 Arya Youth Analysts Clup, All rights reserved.