صفحه اصلی درباره ما::ارتباط با ما
.
 
Skip Navigation Links
.
امکان عضويت براي تمام مخاطبان به عنوان خبرنگار افتخاري در سايت باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا فراهم شد. خوانندگان محترم خبرگزاري آريا مي توانند با عضويت در باشگاه خبرنگاران افتخاري خبرگزاري آريا، اخبار خود را براي ما ارسال نمايند تا پس از بررسي و تاييد به نام ارسال کننده در سايت باشگاه منتشر شود.
متن مقاله

10 مهارت ارتباطي که بايد کسب کنيم
نویسنده: فرانک مجيدي
مترجم:
ارسال کننده: انتخاب سردبير
9 مهر 1393با آن که برقراري ارتباط، بسيار ساده و سرراست به نظر مي آيد اغلب ارتباطات به سوء تفاهم و تفاسير بد ختم مي گردند. طبعاً چنين سرانجامي منجر به ايجاد احساس ناخوشايند و سرخوردگي در روابط شخصي و حرفه اي مي گردد.

تمام زمان هايي را به ياد آوريد که به طرف مقابل تان بي هيچ منظوري، چيزي مي گوييد که بد برداشت مي شود، يا موقعيتي را تصور کنيد که به خاطر حرف کسي احساس بدي به شما دست داده است و اتفاقاً او هم نمي خواسته شما را رنجيده خاطر کند. بايد به خاطر داشته باشيم که واژه ها چنان بُرّنده عمل مي کنند که مي توانند رشته هاي اعتماد و محبت را به سرعت بگسلند. کلمات، همان طور که مي توانند سازنده باشند، توان تفرقه افکني، آسيب رساني و ايجاد سوءتفاهم را هم دارا هستند.

آموختن مهارت هاي برقراري ارتباط مؤثر بايد به طور جدي در مدارس و از پايه ي ابتدايي آغاز و پي گيري شوند. دانستن اين مهارت ها، بر کيفيت ارتباطات ما مي افزايند، اعتماد به نفس شخصي و وجهه ي اجتماعي مان را بهبود مي بخشند و احتمال موفقيت را در نقش هاي گوناگون مان در زندگي افزايش مي دهند. در اين پست، از ده مهارت ارتباطي مي گوييم که مي تواند ارتباطات ما را بهتر کند و دانستن شان، يک لازمه است.

1 زبان بدن

زبان بدن ما، پيش از زبانِ سرمان سخناني را براي مخاطب نقل مي کند. نحوه ي ايستادن ما، حالت چهره و چشمان ما داستاني را بيان مي کنند که مي تواند ديدگاه طرف مقابل را از ما بسازد. مهم نيست که واژه هايي که به کار مي بريم، تا چه ميزان قدرتمند باشند. اگر قابل اعتماد و با حالتي دوستانه جلوه نکنيم، ديگران به سادگي ناديده مان مي گيرند. پس بايد مراقب زبان بدن مان باشيم و هر از گاهي تغييراتي در آن ايجاد نماييم. هنگام سخن گفتن، در چشم ديگران نگاه کنيم. اغلب و به صورت تصادفي لبخندهايي بزنيم. دست مان را براي دست دادن با طرف مقابل پيش ببريم يا اگر صميمي تر هستيم، به گرمي براي ش آغوش بگشاييم. راست بايستيم، سرمان را بالا بگيريم و شانه هاي مان را عقب بدهيم. نبايد پاها يا دست هاي مان را قلاب کنيم، چرا که در بيننده ايجاد ذهنيت نيازمند حالت تدافعي در ما مي نمايد.

2 گوش دادن فعال

برقراري ارتباط خوب، تنها مستلزم خوب سخن گفتن و يک زبان بدن مناسب نيست. بايد بتوانيم به مخاطب مان خوب هم گوش دهيم. وقتي بتوانيم يک شنونده ي خوب باشيم، مي توانيم ارتباطات مان را بهبود دهيم و در واکنش هاي اجتماعي مؤثرتر عمل کنيم و هم زمان توانايي تأثيرگذاري، متقاعد نمودن و مذاکره گري را نيز در خود تقويت مي کنيم. اين مهارت، مسلزم آن است که آگاهانه چيزي بيش از کلماتي را که گوينده بيان مي دارد، بشنويم. بايد با ذهن باز، پيامي را که فرستاده درک نماييم. به دقت روي گوينده متمرگز شويم، و مراقب باشيم که حواس مان پرت نمي شود. بايد به زبان بدن گوينده هم دقت نماييم. زبان بدن مناسب ما مي تواند تکان دادن گهگاه سر يا لبخندي ملايم باشد. هر از گاهي نظرات و راهنمايي هايي مفيد ارائه دهيم.

3 حل کشمکش

ايجاد تعارض در هر رابطه اي اجتناب ناپذير است. مهم آن است که بدانيم اين مناقان را چگونه در راهي مسالمت اميز هدايت کنيم تا رابطه ادامه يابد. خيلي ها تلاش مي کنند که از اين کشمکش ها دوري کنند، چرا که اصلاً دوست ندارند با تلخي و احساس درد آن مواجه گردند. خودِ اين، مي تواند باعث ايجاد خشم نهفته و سوء تفاهم گردد. عامل کشمکش ي که باعث ايجاد هيجانات قوي مي شود، نياز دروني اي است که برآورده نشده. در يک رابطه ي سالم، بايد به نيازها و احساسات به يک ميزان احترام گذاشت.

توانايي حا تعارضات به صورت مسالمت اميز نياز دارد که ما آرام باشيم، حالت دفاعي به خود نگيريم و رفتارمان اميخته با احترام باشد. وقتي بر احساسات مان مسلط باشيم، مي توانيم ميان نظرات و نيازهاي مان بدون ارعاب، زخم زدن و تنبيه ديگران تعادل برقرار نماييم. در ضمن، به دنبال راه حل مناسب براي حل مناقشات بودن، يعني ما مي توانيم راحت ببخشيم و فراموش نماييم و توانايي سازش را براي حفظ رابطه دارا هستيم.

4 اعتبار

نبايد مخاطب مان را نادان فرض کنيم. آن ها سوء نيت را بالاخره تشخيص خواهند داد. وقتي تلاش مي کنيم که خود را به گونه اي جلوه دهيم که واقعاً نيستيم، آن ها بلافاصله ما را پس مي زنند. ضمناً، مردم خيلي راحت متوجه مي شوند که ما خود را در حصاري نامرئي محبوس کرده ايم تا از خودمان محافظت کنم يا با آن ها مشارکت ننماييم.

در اين صورت، نبايد انتظار ايجاد رابطه و حفظ روابط پيشين مان را داشته باشيم. اعتبار، به اين معناست که خود را آزاد مي گذاريم که چنان که هستيم، باشيم و مي گذاريم ديگران هم همين طور ما را ببينند، علي رغم تمام نقايصي که داريم. معتبر بودن، راحت به دست نمي آيد. ابتدا بايد دقيقاً تعريف نماييم که چه کسي هستيم و چه ارزش هايي داريم. بايد از صميم قلب سخن گفتن را تمرين کنيم و تجربيات مان را در موقغيت هاي مشترک، با ديگران به اشتراک بگذاريم.

5 نبوغ احساسي

اين نبوغ در توانايي درک، تفسير و پاسخ مناسب به احساسات مخاطب مان است. اين امري اساسي براي برقراري ارتباط مؤثر است که بايستي ميان افراد داد و ستد شود. در تعامل ميان گوينده و شنونده، گوينده حالت شنونده را درک مي کند و مي تواند سخنان ش را تنظيم کند. وجود چنين هوشي در ما، با درک علايم غيرکلامي از سوي ديگران دانسته مي شود، مانند درک زبان بدن و حالت چهره ي مخاطب. پس از آن که متوجه اين علايم شديم، بايد بتوانيم تفسيري بر آن ها داشته باشيم (خشم، غم، هيجان، ترس و غيره).

نکته اين است که پس از درک اين علايم، پاسخي مناسب به احساسات ديگران بدهيم تا رابطه را مستحکم تر سازيم. مثلاً ممکن است درباره ي يک مشتري با رئيس تان، وقتي حواس ش به شما نيست، حرف بزنيد. در اين هنگام بهتر است که موضوع را تغيير دهيد، مثلاً بگوييد شايد بهتر باشد بعداً راجع به آن حرف بزنيم و اگر مايل است، مي تواند بگويد از چه ناراحت است.

6 بيان و تُن صدا

يکي از عناصر پايه اي در تداوم ارتباط، نحوه ي بيان ماست. اگر نامفهوم سخن بگوييم، خيلي آهسته يا بلند حرف بزنيم، توهين کنيم، يا زياد از اصوات نامفهوم «ئه» يا «آ» مابين کلمات استفاده کنيم، پيام واقعي کلام تان از بين مي رود و شنونده ها تقلاي زيادي مي کنند تا درک نمايند که منظورتان چه بوده. کمبود اعتماد به نفس و دانش، مي تواند منجر به ضعف در مهارت هاي سخن گفتن گردد. بايد روي بيان مناسب تمرين کنيم. مي توانيم صداي مان را ضبط کنيم تا تُن صدا و کيفيت آن را بشناسيم. علامتي براي خود بگذاريم تا از اصوات بي معنا ميان کلمات مان استفاده نکنيم. با سر بالا، شانه هاي عقب، راست بايستيم تا دياگرام مان باز شود و حين سخن گفتن، راحت تر تنفس کنيم و با آرامش سخن بگوييم.

7 ايجاد بازتاب

ذهن ما توانايي شناخت چهره ها و حالات آن ها را دارد و ما مي توانيم ناخودآگاه، اين حالات را در چهره ي خود تکرار نماييم. وقتي ما زبان بدني را که از ديگري اموخته ايم، بازتاب مي دهيم نشان مي دهيم که حالات و احساس آن ها را در زمان تجربه اي مشترک که پيش تر داشته اند، درک کرده ايم. وقتي احساسات مشترک مان را به اشتراک مي گذاريم، تمايل خود را به برقراري اعتماد بيش تر، ارتباط و همدلي نشان مي دهيم. براي دست يافتن به رابطه اي صميمانه تر، مي توانيم اين پروسه را مهندسي معکوس نماييم. مي توانيم اين را دفعه ي بعد که با کسي مکالمه کرديم امتحان کنيم و کمي از زبان بدن او را به خودش انعکاس دهيم. بايد از مبالغه بپرهيزيم، اما ماهرانه زبان بدن و حالت چهره شان را منعکس نماييم و ببينيم در آن هنگام، چه پاسخي از آن ها دريافت مي کنيم.

8 پرسيدن سئوالات خوب

يکي از بهترين راه هايي که مي توانيم درباره ي ديگران چيزي بدانيم و نشان دهيم که خوب گوش مي دهيم، پرسيدن سئوالات خوب است. پرسيدن سئوالاتي که فرد را وادار به توضيح بيشتري مي کند که احساساتش را بهتر بيان مي سازد، به مخاطب احساس شنيده شدن مي دهد و رابطه را مستحکم تر مي سازد. سئوالات را از جايي بايد آغاز کنيم که مکالمه تا جايي پيش رفته باشد، تا نشان دهيم به سخنان مخاطب مان علاقه مند شده ايم. مثلاً بپرسيم که چرا اين طور فکر مي کند؟ گاهي سکوت و احساس ناراحتي ناشي از آن، باعث مي شود بيشتر احساسات مان را به اشتراک بگذاريم. مردم معمولاً همه ي ان چه را که مي خواهند، نمي گويند اما اگر به قدر کافي منتظر بمانيم، بالاخره سکوت شان را خواهند شکست.

9 مکالمه ي کوتاه

موقعيت هايي هست که مکالمات کوتاه تر، بيش تر به صلاح هستند. اين مکالمات مؤدبانه، معمولاً در مهماني ها يا مجامع عمومي پيش مي آيند و مي توانند جوّي دوستانه ميان ما و مخاطب مان برقرار نمايند. شايد، بعد از آن ديگر برخوردي ميان ما و آن شخص به وجود نيايد، با اين حال داشتن هنر مديريت روي مکالمات کوتاه هم بسيار مهم است و در مجامع عمومي و قرارهاي تجاري به کمک مان خواهد امد. داشتن اين مهارت، نشان مي دهد که ما داراي وقار اجتماعي هستيم و مي توانيم ديگران را به خود علاقه مند سازيم.

10 وضوح و دانش

در هر نوع ارتباطي، مجبور هستيم که مواضع خود را صريح بيان کنيم و روشن کنيم که هدف مان در برقراري اين ارتباط، چيست. بايستي مواضع مان را به طور منطقي ارائه دهيم. بايد مطمئن شويم که منظور ما توسط مخاطب درک شده و مفاهيمي را که عرضه داشته ايم، متوجه شده است. بايد از اضافه گويي و حشو بپرهيزيم و تنها به مقصودمان بپردازيم. دانش و اطلاعات ما روي موضوع مورد بحث، باعث اعتماد به نفس ما خواهد شد و شنونده را به آن چه که مي گوييم، علاقه مند مي سازد.

بايد به ياد داشته باشيم که براي برقراري يک ارتباط موفق، نياز به تمرين داريم. با مطالعه ي اين ده بند، صادقانه ببينيم که در کدام بخش ضعيف تر عمل مي کنيم. در آينده ي نزديک و در موقعيت هايي که پيش مي آيد، اين مهارت ها را به کار ببريم. در ابتدا چندان ساده به نظر نمي ايد، اما به مرور زمان باعث مي شود اعتماد به نفس بالايي به دليل توانايي برقراري ارتباطات خوب احساس نماييم. به علاوه، مخاطب ما متوجه تلاش ما براي حفظ روابط خواهد شد و روي او تأثيري مثبت به وجود مي ايد. «برايان تريسي» مي گويد: «برقراري ارتباط مهارتي است که مي توانيد بياموزيد. مانند راندن دوچرخه يا تايپ کردن است. اگر بخواهيد که روي ش کار کنيد، به سرعت کيفيت هر بخش از زندگي تان بهبود مي يابد.»نام نظردهنده:
پست الکترونیک:
متن نظر: *
نظرات شما:
1

سایر مقاله های ارسالی:
9 آبان 1395 انديشه زندگي در حکم سلف سرويس است
2 آذر 1394 اجتماعي نوزادان معتاد در مجلس؛ روزانه چند معتاد در کشور متولد مي شود؟
2 آذر 1394 اجتماعي از دختران فراري و زنان در معرض خشونت تا کارتن خوابي با رنگ و بوي زنانه !
2 آذر 1394 اجتماعي معاون رئيس جمهور در امور زنان بيان کرد / حمايت از زنان براي استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي دانش بنيان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از زهرا شجاعي/حوزه مردانه سياست و نقش زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از هادي خانيکي/نسبت نابرابر مهارت‌ها و جايگاه زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از شهيندخت مولاوردي /دولت اعتدال و اميد زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از ابوالفضل شکوري/زنان مديراني معتدل تر از مردان
2 آذر 1394 اجتماعي انتقادات و پيشنهادات دکتر ناصر مهدوي/گفتمان اعتدال؛ از ارسطو تا روحاني
2 آذر 1394 اجتماعي روايت جلودارزاده از دومين نمايشگاه نقش آفريني زنان در توسعه پايدار/نقش زن ايراني در خروج از رکود پررنگ مي‌شود
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از دکتر مرتضي دهقان‌نژاد/زنان متنفذ دربار صفوي
2 آذر 1394 اجتماعي احمدپورنجاتي در دومين همايش ملي اعتدال/جاي خالي تفاهم مفهومي واژه اعتدال در بخش انديشه‌ورز جامعه
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از سعيد معيدفر، جامعه شناس/تحقق مطالبات زنان در گرو به کارگيري اهرم‌هاي فشار
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از علي محمد حاضري/مشارکت سياسي بانوان مطالبه‌اي زودرس
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از غلامرضا انصاري/حذف زنان از عرصه مديريت، محصول توسعه نيافتگي
15 مهر 1393 اجتماعي چرخه خواب چيست و چقدر خواب کافي است؟
14 مهر 1393 خواندني ها خوشبختي چه رنگيه؟
13 مهر 1393 خواندني ها شکم چاق بيمارتان مي کند
12 مهر 1393 اقتصادي اشتباهاتي که جهان را درگير بحران کرد
7 مهر 1393 علمي مراقبت از اعضاي بويايي و شنوايي
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Copyright © 2004-2008 Arya Youth Analysts Clup, All rights reserved.