صفحه اصلی درباره ما::ارتباط با ما
.
 
Skip Navigation Links
.
امکان عضويت براي تمام مخاطبان به عنوان خبرنگار افتخاري در سايت باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا فراهم شد. خوانندگان محترم خبرگزاري آريا مي توانند با عضويت در باشگاه خبرنگاران افتخاري خبرگزاري آريا، اخبار خود را براي ما ارسال نمايند تا پس از بررسي و تاييد به نام ارسال کننده در سايت باشگاه منتشر شود.
متن مقاله

به فرد ضرروي سازمان خود تبديل شويد!
نویسنده: مقاله دريافتي
مترجم:
ارسال کننده: انتخاب سردبير
4 شهريور 1393هر کسب وکاري ممکن است در دوره هايي دچار تغييرات ساختاري شود. در برخي از شرکتها اين کار هر چند سال انجام مي شود و برخي ديگر هرساله و برخي ديگر به نظر مي رسد هميشه درحال بازسازي و تغيير مي باشند.

برخي از افراد براي بازسازي عزم راسخ دارند. با شنيدن اين کلمه نمي ترسند و هرگز صحنه را ترک نمي کنند. وجود آنها براي شرکت ضرروي و واجب است.

در مورد اين موضوع داستاني را براي شما نقل مي کنيم:

يک شرکت بزرگ چند آدمخوار استخدام کرد. مدير منابع انساني در جلسه معارفه به آنها گفت: " شما اکنون عضو تيم ما هستيد و از تمام مزاياي معمول برخورداريد، مي توانيد به کافه تريا برويد و هر چيزي که مي خواهيد بخوريد، اما لطفا ديگر کارکنان را نخوريد."

آدمخوارها نيز قول دادند که اين کار را نخواهند کرد.

چند هفته بعد رئيس پيش آدمخوراها رفت و گفت " شما کارکنان بسيار خوبي هستيد و من از شما راضي هستم اما يکي از منشي هاي ما ناپديد شده است. آيا شما مي دانيد چه اتفاقي براي او افتاده؟" آدمخوارها با تکان سر پاسخ منفي دادند.

بعد از اينکه رئيس شرکت رفت، رهبر آدمخوارها با عصبانيت از آنها پرسيد: " کدام يک از شما احمقها اين منشي را خورده است؟" يکي از آنها مرددانه دست خود را بالا برد. رئيسشان به او گفت: " اي احمق، هفته ها است که ما فقط مديران را خورده ايم و هيچکس متوجه چيزي نشده، اما حالا تو با خوردن يک فرد مهم همه چيز را خراب کردي."

آيا شما براي شرکتي که در آن کار مي کنيد ضرروي هستيد؟ آيا اگر از آنجا برويد جاي خالي شما را کسي احساس خواهد کرد؟

بيشتر افراد وقتي کلمه مخوف "بازسازي" را مي شنوند ترس بر آنها چيره مي شود و به اين فکر مي کنند که " آيا من از کار برکنار خواهم شد؟" و پس از دچار افکاري مي شوند مثلا اينکه " چه کسي من را استخدام خواهد کرد؟ و من قسط وام و هزينه هاي ماشين، و غيره خود را چه کنم."

چگونه مي توانيم مطمئن شويم که فرد مهمي در سازمان خود هستيم؟ چه کاري مي توانيم انجام دهيم تا در بهترين موقعيت براي ماندن در شرکت باشيم؟ چگونه مي توانيد يکي از افراد ضروري براي شرکت خود باشيم؟

در اينجا پنج نکته کليدي براي تبديل شدن به يک عضو ضروري از سازمان خود را باهم مرور مي کنيم:

1. اين طرز فکر را در خود پرورش دهيد که تغيير باعث ايجاد فرصت خواهد شد

يک خرد باستاني حک شده در واژگان چيني وجود دارد. ايدئوگرام چينيها براي بحران متشکل از دو بخش جداگانه است. يکي به معني خطر است و ديگري به معني فرصت. ترجمه مناسب براي آن اين است که بحران يک فرصت خطرناک است. هنگامي که با يک بحران روبرو مي شويد، بايد هم خطر و هم فرصت را شناسايي کنيد. اغلب خطر آشکارتر است، در حالي که ممکن است فرصت پنهان باشد. اما بايد به ياد داشته باشيم که همانند خطر به دنبال شناسايي فرصتها نيز باشيم. بحران، پتانسيل هر دو را دارد.

در مطالعه صدها نفر از افراد مشهور، اعم از سياستمداران، ورزشکاران، افراد حوزه کسب وکار و رهبران معنوي، متوجه شده ام که بحران براي هر فردي به نحوي پيش مي آيد. کساني که از ميان بحران عبور مي کنند و آن را به عنوان يک فرصت براي تغيير و رشد مي بينند، بهتر و قويتر مي شوند. آنها به موقعيتهايي دست مي يابند که اگر بحران نبود هرگز به آن نمي رسيدند. والت ديزني استاد خلاقيت اين مفهوم را بسيار زيبا بيان مي کند: " ممکن است زماني که اتفاق ميفتند آن را درک نکنيد اما شايد يک ضربه بهترين اتفاق دنيا براي شما باشد."

2. بيش ازحد بر روي سمت و موقعيت شغلي تمرکز نکنيد بلکه به مهارتهايي که خواهيد آموخت توجه کنيد

امروزه اکثر مردم مي دانند که وفاداري در کسب و کار نسبت به گذشته بسيار کم شده است. زماني بود که شرکتها يک مسير شغلي براي شما داشتند. شما مي توانستيد با مدير خود ملاقات کنيد و او به شما مي گفت که چه مسيري را طي خواهيد کرد و در چه زماني کجا خواهيد بود.

اما امروزه شما مدير خود هستيد و خودتان بايد مسيرشغلي خود را به سمت شغل رويائي خود برنامه ريزي کنيد. بنابراين، مهم است که مهارتهاي موردنياز را در نظر بگيريد.

شما بايد کار را پيش از آنکه عنوان آن به شما داده شود انجام دهيد. به عبارت ديگر، اگر مي خواهيد يک مديرفروش موفقي شويد، بايد مهارتهاي نرم افزاري و سخت افزاري و علوم مورد نياز براي يک مديرفروش موفق بودن را در خود پرورش دهيد. بايد تحصيلات مرتبطي داشته باشيد، بايد مانند يک مديرفروش شايسته لباس بپوشيد، مانند يک مديرفروش شايسته رفتار کنيد و حرف بزنيد و زماني که تجربه کافي بدست آورديد، مطمئن باشيد که کسي خواهد گفت که " به نظر من او مي تواند مديرفروش فوق العاده باشد."

3. ايجاد روابط با تصميم گيرندگان کليدي

تنها اينکه چه مي دانيد مهم نيست بلکه اينکه چه کساني را مي شناسيد نيز مهم است. همه ما افرادي را ديده ايم که از طريق آشنايي و ارتباط با تصميم گيرندگان کليدي سازماني تمام نردبان ترقي را در آن سازمان طي کرده اند.

مربيان فوتبال را در نظر بگيريد: آنها تيم خود را ايجاد مي کنند و سالها با بازيکنان تمرين و بازي مي کنند، و سپس آنها خود مربي همان باشگاه يا ديگري مي شوند. حال آنها اولين کاري که آنها انجام مي دهند چيست؟ آنها نيز تلاش مي کنند تا از بازيکنان کليدي خود براي راه اندازي و پيشرفت باشگاه جديداستفاده کنند. قطعاً آنها در واقع کليشه هاي مثبتي هستند. خيلي مواقع اگر يکي از آنها به باشگاهي بقيه نيز مي روند و در نتيجه برخي از مربيان و بازيکنان کليدي در تمام مسير کاري و زندگي خود باهم همراه هستند و باهم حرکت مي کنند.

چرا؟ زيرا همانطور که بازيکنان فکر مي کنند که مربي تيم باعث موفقيت آنها شده است، مربي تيم نيز فکر مي کند که بازيکنان به او براي موفقيت کمک کرده اند. آنها يک تيم قوي هستند، و باهم احساس قدرت مي کنند.

4. توانايي خود براي به انجام رساندن امور را به نمايش بگذاريد

اين روابط کليدي چگونه ايجاد مي شوند؟ در واقع شما آنها را با کار بر روي پروژه ها همراه با ذينفعان کليدي و تکميل مهارتهاي آنان بدست مي آوريد.

مديرارشد يک شرکت تجربه خود را در اين رابطه اينگونه نقل مي کند: " سالهاي بسياري من اين فرصت را داشتم که براي رهبران بسيار بزرگي کار کنم اما براي آنها حتي مديريت پروژه نهار ظهرشان هم بسيار سخت بود. و من نيز در طوفان فکري و ارائه ايده هاي جديد و خلاقانه موفق نبودم. بسياري از مواقع من ايده خام و اصلي پيشنهادات آنان را مي گرفتم و با پرورش آن، آن را به يک ايده بالغ و کامل تبديل مي کردم و آن را اجرايي مي کردم."

در پروژه ها، دو بخش کليدي وجود دارد سخنرانان و عمل کنندگان. اگر ذينفعان کليدي سخنران هستند، شما بايد عمل کننده باشيد. اگر شما عمل کننده کليدي براي ذينفعان کليدي هستيد، شما براي آنها ضرروي هستيد و به اين زودي ها جايي نمي رويد، آنها به شما براي پيشرفت پروژه هاي خود نياز دارند.

5. با همه با احترام رفتار کنيد

تنها مديريت خوب مهم نيست، بلکه نحوه رفتار با همکاران، اعضاي تيم و زيردستان نيز اهميت زيادي دارد. شما نمي دانيد که ممکن است در آينده با چه کساني يا براي چه کساني کار کنيد، بنابراين با افراد طوري رفتار کنيد که مي خواهيد با شما رفتار شود و زماني که کسي به شما اعتماد مي کند پاسخ اعتماد آنها را بدهيد. يک مدير ارشد در يک شرکت جهاني فناوري اطلاعات مي گويد که " من به ايجاد احساس خوب در تعامل با افراد معتقد هستم."

در کنار ديگر نکاتي که گفتيم، اين مورد باعث مي شود که روابط خوبي با تصميم گيرندگان ايجاد کنيد تا متحدان و حامياني را براي شما در شرکت به ارمغان خواهد آورد. هنگامي که شرايط کسب وکارها بد مي شود و آنها مي خواهند افرادي را حذف کنند، اگر چنين روابطي را ايجاد کرده باشيد و ثابت کرده باشيد که مي توانيد کار خود را باکيفيت انجام دهيد مطمئنا جزء اين ليست نخواهيد بود.

نام نظردهنده:
پست الکترونیک:
متن نظر: *
نظرات شما:
1

سایر مقاله های ارسالی:
9 آبان 1395 انديشه زندگي در حکم سلف سرويس است
2 آذر 1394 اجتماعي نوزادان معتاد در مجلس؛ روزانه چند معتاد در کشور متولد مي شود؟
2 آذر 1394 اجتماعي از دختران فراري و زنان در معرض خشونت تا کارتن خوابي با رنگ و بوي زنانه !
2 آذر 1394 اجتماعي معاون رئيس جمهور در امور زنان بيان کرد / حمايت از زنان براي استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي دانش بنيان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از زهرا شجاعي/حوزه مردانه سياست و نقش زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از هادي خانيکي/نسبت نابرابر مهارت‌ها و جايگاه زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از شهيندخت مولاوردي /دولت اعتدال و اميد زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از ابوالفضل شکوري/زنان مديراني معتدل تر از مردان
2 آذر 1394 اجتماعي انتقادات و پيشنهادات دکتر ناصر مهدوي/گفتمان اعتدال؛ از ارسطو تا روحاني
2 آذر 1394 اجتماعي روايت جلودارزاده از دومين نمايشگاه نقش آفريني زنان در توسعه پايدار/نقش زن ايراني در خروج از رکود پررنگ مي‌شود
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از دکتر مرتضي دهقان‌نژاد/زنان متنفذ دربار صفوي
2 آذر 1394 اجتماعي احمدپورنجاتي در دومين همايش ملي اعتدال/جاي خالي تفاهم مفهومي واژه اعتدال در بخش انديشه‌ورز جامعه
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از سعيد معيدفر، جامعه شناس/تحقق مطالبات زنان در گرو به کارگيري اهرم‌هاي فشار
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از علي محمد حاضري/مشارکت سياسي بانوان مطالبه‌اي زودرس
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از غلامرضا انصاري/حذف زنان از عرصه مديريت، محصول توسعه نيافتگي
15 مهر 1393 اجتماعي چرخه خواب چيست و چقدر خواب کافي است؟
14 مهر 1393 خواندني ها خوشبختي چه رنگيه؟
13 مهر 1393 خواندني ها شکم چاق بيمارتان مي کند
12 مهر 1393 اقتصادي اشتباهاتي که جهان را درگير بحران کرد
9 مهر 1393 مديريت 10 مهارت ارتباطي که بايد کسب کنيم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Copyright © 2004-2008 Arya Youth Analysts Clup, All rights reserved.