صفحه اصلی درباره ما::ارتباط با ما
.
 
Skip Navigation Links
.
امکان عضويت براي تمام مخاطبان به عنوان خبرنگار افتخاري در سايت باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا فراهم شد. خوانندگان محترم خبرگزاري آريا مي توانند با عضويت در باشگاه خبرنگاران افتخاري خبرگزاري آريا، اخبار خود را براي ما ارسال نمايند تا پس از بررسي و تاييد به نام ارسال کننده در سايت باشگاه منتشر شود.
متن مقاله

کارنامه اقتصادي روحاني
نویسنده: دکتر حسين عباسي
مترجم:
ارسال کننده: انتخاب سردبير
25 خرداد 1393


با گذشت حدود يک سال از فعاليت دولت جديد، مي توان ارزيابي اوليه اي از سياست هاي اقتصادي دولت داشت.

 براي اينکه از انصاف دور نشوم، در همين ابتدا متذکر مي شوم که مشکلات متعدد اقتصاد ايران در مدت کوتاه يکساله قطعا قابل حل و فصل نبوده است. در عين حال، همين واقعيت که راه درازي در پيش داريم سبب مي شود که از تيم اقتصادي دولت انتظار داشته باشيم در اتخاذ سياست هاي درست لحظه اي را هم از دست ندهد.

عملکرد دولت در اين يکساله ترکيبي بوده است از سياست هاي مناسب در زمينه کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، تحرک مناسب در برخي فعاليت هاي اقتصادي مثل نفت و کاستن از حاشيه هاي سياسي اقتصاد، با سياست هاي پرسش برانگيزي در بازار پول و يارانه ها.

نرخ تورم رو به کاهش بوده است. اين روند کاهشي قبل از روي کار آمدن دولت جديد شروع شده بود ولي اين امر از ارزش تلاش دولت براي کنترل هزينه هايش و در نتيجه فرو کاستن از شدت تورم نمي کاهد. دولت مي توانست به بهانه اينکه هزينه هاي زيادي توسط دولت قبلي ايجاد شده است که چاپ پول را الزام مي آورد، دست به افزايش هزينه و ايجاد تورم بزند. در اقتصادي که دولت کنترل بانک مرکزي را در اختيار دارد، هرگونه خودداري از مخارج بيشتر از محل چاپ پول جاي تقدير دارد.

دولت همچنين توانسته است برخي صنايع بزرگ مثل توليد نفت را نظم و ترتيبي ببخشد و در زمينه قراردادهاي نفتي با شرکت هاي خارجي به پيشرفت هايي دست پيدا کند. شرکت هاي کوچک و ضعيف برخي کشورها، تحريم هاي اقتصادي و غياب شرکت هاي بزرگ غربي در صنايع اساسي، ايران را فرصتي مي ديدند براي تحميل شرايط ناعادلانه در قراردادهاي بزرگ و گاهي حتي شانه خالي کردن از اجراي همان قراردادها. تيم اقتصادي دولت توانست با استفاده مناسب از فرصتي که پيشرفت مذاکرات هسته اي داشته است، در جهت تغيير اين قراردادها گام بردارد و فرصت هاي بهتري براي صنايع ايران فراهم آورد.

سياست شجاعانه اي که دولت در زمينه نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسليم فشارها براي کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سياست دولت در سال گذشته بوده است. همچنين است عدم ورود دولت به بازار ارز براي باز گرداندن نرخ ارز به حد سه هزار تومان، هنگامي که نرخ ارز رو به افزايش گذاشت. تيم اقتصادي دولت در نوشته ها و اظهار نظرهايش نشان داده که کليت اصل برابري قدرت خريد را در بازار ارز قبول دارد و در شرايط تورمي از کاهش نرخ ارز حمايت نمي کند. انتظار مي رود اين سياست در صورت گشايش هاي بيشتر ارزي و دسترسي بيشتر دولت به ارز هم ادامه پيدا کند.

همزمان انتظار مي رود دولت سياست ارزي دقيق تري تنظيم کند که متغيرهاي اساسي اقتصاد ايران از جمله وابستگي بودجه به ارز حاصل از نفت، اهداف دولت در تنظيم جريان تجارت خارجي، و شرايط تورمي ايران را همزمان در بر گيرد.سياستي که دولت در زمينه نرخ بهره بانکي پيش گرفت، با انتقادهاي زيادي از طرف اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتي مواجه شد و به درستي به عنوان نقطه منفي عملکرد دولت معرفي شد. تمام دلايلي که براي چنين سياستي ارائه مي شود قانع کننده نيست. استدلال هاي ارائه شده نمي تواند به اين پرسش پاسخ دهد که در شرايطي که تمامي بازارهاي موجود نرخ بهره بالاتر از نرخ هاي موجود را نشان مي دهند، چرا دولت اصرار بر محدود کردن سقف نرخ بهره بانکي و در نتيجه بيشتر منفي کردن نرخ بهره واقعي دارد. اين سياست در تضاد روشن با سياست هاي بازار رقابتي است و مشکل موجود سيستم بانکي را نه تنها حل نمي کند بلکه تشديد مي کند. در نهايت بايد به سياست دولت در زمينه يارانه هاي نقدي اشاره کرد. در اين حوزه دولت به روشني دست بسته است. نه مي تواند يارانه ندهد و نه مي تواند منابع کافي براي پرداخت پيدا کند.

تلاش هايش براي يافتن راه حلي ميانه تاکنون به نظر بي نتيجه مانده است. در نتيجه سيستم قبلي را ادامه داده است تا مگر فرجي حاصل شود. اين سياست نمي تواند ادامه يابد. راه حلي هم ندارد. تنها کاري که اين مشکل را حل مي کند استفاده از تجربه کشورهاي ديگر و تشکيل سيستم حمايت اجتماعي است که مستقل از يارانه ها عمل کند. اين سيستم افرادي که دچار مشکل مالي هستند و نمي توانند ضروريات زندگي را تامين کنند تحت پوشش مي گيرد و آنها را از درافتادن در فقر حفظ مي کند. پرداخت يارانه ها هم به سمت کالاهاي با اثرات جانبي مثبت جهت دهي مي شود.دولت راه زيادي در پيش دارد تا اقتصاد ايران را بر مسير رشد پايدار بيندازد. نشانه هاي مثبت کارهايي که در يک سال اخير انجام شده مشهود است.

ثبات اقتصاد کلان دستاورد بزرگي است که دولت مي تواند به آن ببالد. همزمان نشانه هايي ديده مي شود از عدم توجه به برخي مشکلات که اقتصاد ايران را براي دهه ها متاثر کرده اند و مانع رشد شده اند. عدم شفافيت اقتصادي و تبعيضي که فعالان اقتصادي بخش خصوصي در مقابل شرکت هاي دولتي و شبه دولتي همه روزه تجربه مي کنند از مهم ترين اين مشکلات است. هر چند انتظار نمي رفت اين مشکلات در طول يک سال رفع شود ولي انتظار مي رفت فعاليت هاي بيشتري در اين حوزه ها انجام شود. شايد هم فعاليت هايي در حال انجام است که چندان در اخبار نيامده است. براي ارزيابي بهتر سياست هاي دولت بايد منتظر گزارش سالانه دولت بمانيم و اميدوار باشيم که اين گزارش فقط در سخنراني تلويزيوني خلاصه نشود و گزارش مکتوب جامعي از کليه کارهاي انجام شده و در حال انجام را در بر گيرد. فقط در اين صورت است که مي توان نقد درست و منصفانه اي بر آنچه رفته است داشت.نام نظردهنده:
پست الکترونیک:
متن نظر: *
نظرات شما:
1

سایر مقاله های ارسالی:
9 آبان 1395 انديشه زندگي در حکم سلف سرويس است
2 آذر 1394 اجتماعي نوزادان معتاد در مجلس؛ روزانه چند معتاد در کشور متولد مي شود؟
2 آذر 1394 اجتماعي از دختران فراري و زنان در معرض خشونت تا کارتن خوابي با رنگ و بوي زنانه !
2 آذر 1394 اجتماعي معاون رئيس جمهور در امور زنان بيان کرد / حمايت از زنان براي استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي دانش بنيان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از زهرا شجاعي/حوزه مردانه سياست و نقش زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از هادي خانيکي/نسبت نابرابر مهارت‌ها و جايگاه زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از شهيندخت مولاوردي /دولت اعتدال و اميد زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از ابوالفضل شکوري/زنان مديراني معتدل تر از مردان
2 آذر 1394 اجتماعي انتقادات و پيشنهادات دکتر ناصر مهدوي/گفتمان اعتدال؛ از ارسطو تا روحاني
2 آذر 1394 اجتماعي روايت جلودارزاده از دومين نمايشگاه نقش آفريني زنان در توسعه پايدار/نقش زن ايراني در خروج از رکود پررنگ مي‌شود
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از دکتر مرتضي دهقان‌نژاد/زنان متنفذ دربار صفوي
2 آذر 1394 اجتماعي احمدپورنجاتي در دومين همايش ملي اعتدال/جاي خالي تفاهم مفهومي واژه اعتدال در بخش انديشه‌ورز جامعه
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از سعيد معيدفر، جامعه شناس/تحقق مطالبات زنان در گرو به کارگيري اهرم‌هاي فشار
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از علي محمد حاضري/مشارکت سياسي بانوان مطالبه‌اي زودرس
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از غلامرضا انصاري/حذف زنان از عرصه مديريت، محصول توسعه نيافتگي
15 مهر 1393 اجتماعي چرخه خواب چيست و چقدر خواب کافي است؟
14 مهر 1393 خواندني ها خوشبختي چه رنگيه؟
13 مهر 1393 خواندني ها شکم چاق بيمارتان مي کند
12 مهر 1393 اقتصادي اشتباهاتي که جهان را درگير بحران کرد
9 مهر 1393 مديريت 10 مهارت ارتباطي که بايد کسب کنيم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Copyright © 2004-2008 Arya Youth Analysts Clup, All rights reserved.