صفحه اصلی درباره ما::ارتباط با ما
.
 
Skip Navigation Links
.
امکان عضويت براي تمام مخاطبان به عنوان خبرنگار افتخاري در سايت باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا فراهم شد. خوانندگان محترم خبرگزاري آريا مي توانند با عضويت در باشگاه خبرنگاران افتخاري خبرگزاري آريا، اخبار خود را براي ما ارسال نمايند تا پس از بررسي و تاييد به نام ارسال کننده در سايت باشگاه منتشر شود.
متن مقاله

مرگ خلاقيت، زير دست مربيان بي تجربه
نویسنده: بنفشه رنجي
مترجم:
ارسال کننده: انتخاب سردبير
10 خرداد 1393


غير دولتي شدن دوره پيش دبستاني را مي توان نشانه اي از کم اهميت انگاشتن اين دوره قلمداد کرد؛ دوره اي که نقش پر اهميتي در آموزش و پرورش کودکان دارد و خصوصي سازي آن پيامدهايي به دنبال داشته است.

واگذاري آموزش پيش دبستاني به بخش خصوصي در وهله اول افزايش قيمت اين مراکز را به دنبال داشت و اين مساله محروميت کودکان خانواده هاي کم درآمد و متوسط جامعه از امکانات پيش دبستاني را رقم زد. در حال حاضر، تعداد دانش آموزان مراکز پيش دبستاني 531 هزار نفر عنوان شده است که در 15 هزار و 994 مدرسه حضور دارند.

به گفته فرشته حشمتيان، رئيس سازمان مدارس غيردولتي شهريه مدارس مراکز پيش دبستاني در سال تحصيلي 93 92، 15 تا 25 درصد افزايش داشته است. همچنين به دليل بحث سودآوري در بخش هاي خصوصي، به کارگيري مربيان غير متخصص و آموزش نديده و جذب نشدن نيروهاي کار آزموده به دليل پايين بودن دستمزد يکي از نگراني ها در اين زمينه است. از سوي ديگر، به گفته کارشناسان آموزش و پرورش در محتواهايي که مربيان پيش دبستاني به کودکان آموزش مي دهند، انضباطي وجود ندارد و هر کسي به فراخور حال و سليقه خود رفتار مي کند.

به گفته عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، خلاء اول اين است که مربيان پيش دبستاني در کشور تربيت نمي کنيم، اين درحالي است که قبل از انقلاب مراکزي بود که براي پيش دبستان يا کودکستان کودکيار تربيت مي شد و به افراد آموزش ديده نيز مدرک کودکياري داده مي شد.

عليرضا سليمي گفت: پيش دبستاني ها بيشتر در مدارس يا در خانه هاي استيجاري هستند اين در حالي است که پيش دبستاني ها بايد در مکان هايي باشند که استعدادهاي کودکان شکوفا شود و خلاقيت در آنها شکل بگيرد. در حالي دوران پيش دبستان در وضعيت نامساعدي به سر مي برد که سال هاي اوليه زندگي کودکان نقش اساسي در رشد و پرورش آنان به ويژه رشد اجتماعي و آماده سازي آنها براي ورود به دوران ابتدايي ايفا مي کند. آموزش هاي پيش دبستاني زيربناي آموزش هاي غيررسمي و رسمي است و به همين دليل است که در بسياري از کشورها آموزش هاي پيش دبستاني از جمله دوره هاي رسمي تحصيلي محسوب مي شود.

پيش دبستاني؛ دوره رشد اجتماعي کودک

يک روانشناس و مشاور کودک با تاکيد بر اهميت دوره مهدکودک و پيش دبستاني مي گويد: سن پنج تا هفت سالگي سني است که براي رشد اجتماعي کودکان اهميت ويژه اي دارد. به گفته مهدي حاجي اسماعيلي، اکنون به دليل مشغله بسياري از خانواده هاي مناطق شهري که بيشتر آنها تک فرزندي هستند، کودکان براي فعاليت اجتماعي دبستان آماده نمي شوند، از اين رو وظيفه تسريع تحول اجتماعي بر عهده دوره پيش دبستاني است.

او با اشاره به اينکه اکنون در بسياري از کشورهاي اروپايي آموزش فلسفه به معناي درست فکر کردن و انديشيدن از دوره پيش دبستاني شروع مي شود، عنوان مي کند: دوران دبستان دوره عمليات عيني و دوران پيش دبستاني دوره پيش عملياتي است.

حاجي اسماعيلي، پرورش حواس پنج گانه کودکان را وظيفه اصلي دوران پيش دبستان مي داند و مي افزايد: در اين دوره اوقات فراغت کودکان بايد طراحي شود تا علاوه بر تفريح، مهارت هاي اساسي، علمي و آموزشي مانند مشاهده و استنباط به کودکان آموزش داده شود.

اين روانشناس معتقد است: واگذاري پيش دبستاني به بخش خصوصي باعث شده اين مراکز نيروهايي که در زمينه روانشناسي و آموزش کودکان غير متخصص هستند را استخدام کنند. حاجي اسماعيلي ادامه مي دهد: در صورت استخدام نيروهاي متخصص نيز به علت پايين بودن حقوق، افراد کارآزموده و با تجربه از اين شغل استقبال نمي کنند. به گفته اين مشاور کودک، نهادهاي متولي بايد پژوهش هاي لازم در رابطه با وضعيت پيش دبستاني در کشور انجام دهند و مشخص شود راهي که در اين زمينه تا به حال پيش گرفته شده است چه ورودي و خروجي هايي داشته است و آيا به اهداف پيش بيني شده رسيده ايم يا خير؟

غير دولتي شدن و عدم پيشرفت امکانات

يک کارشناس آموزش و پرورش نيز با بيان اينکه نخستين مشکل در رابطه با مراکز پيش دبستان، گران بودن آن است، بيان مي کند: زماني که اين مقطع دولتي بود هزينه ها کم تر بود.

به گفته حسن اسلامي، با اينکه اين مراکز غير دولتي شده اما، از نظر امکانات و تسهيلات تفاوتي مشاهده نشده است. اين مدير مدرسه ادامه مي دهد: به دليل خصوصي بودن اين بخش، اين مراکز اقدام به جذب نيروهايي کرده اند که در اين زمينه توانمندي و شاخصه هاي لازم را ندارند و دوره هاي مورد نظر را نگذرانده اند.

او کودکاني که دوران پيش دبستاني را گذرانده اند نسبت به کودکاني که اين دوره را نگذرانده اند از نظر تعاملات اجتماعي متفاوت مي داند و مي افزايد: کودکاني که به پيش دبستاني رفته اند، اضطراب و نگراني کم تري براي حضور در مدرسه به ويژه پايه اول دارند. اسلامي ادامه مي دهد: از طرف ديگر به نظر مي رسد مربيان دوره پيش دبستان وارد مسائل آموزشي مي شوند که با روش تدريس معلم پايه اول تداخل پيدا مي کند.

وضعيت اشتغال مربيان پيش دبستان

يکي ديگر از مسائل مربوط به آموزش پيش دبستاني وضعيت اشتغال و استخدام مربيان اين مراکز است.

يک مربي پيش دبستاني مي گويد: بزرگترين مشکلي که در رابطه با مربيان پيش دبستاني وجود دارد اين است که آموزش و پرورش به اين مربيان تعهدي ندارد. خانم مختاري معتقد است: هنگامي که تعهدي وجود نداشته باشد، حقوق بر اساس قانون کار نيست و دوران تابستان اين مربيان حقوق دريافت نمي کنند.

او با اشاره به اعتراض مربيان نسبت به اين مشکل، مي افزايد: دو سال است که طرح استخدام مربيان پيش دبستاني آمده، اما اجرايي نشده است. اين مربي ادامه مي دهد: فرم هاي مربوط در اين زمينه را پر کردم و به بخش کارگزاري آموزش و پرورش بردم، اما آنها مي گويند طرح استخدام هنوز اجرايي نشده است.

معلمان را جذب مي کنيم

در همين زمينه، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس عنوان مي کند: دوره وزارت آقاي حاجي بابايي، 900 نفر از مربيان پيش دبستاني جذب شدند و ديگران نيز در قالب مراکز غير انتفاعي فعاليت مي کنند.

به گفته قاسم احمدي لاشکي، طبق قانون قرار است پايان مرداد سال جاري با برگزاري آزمون، اين نيروها جذب و استخدام شوند.

او با بيان اينکه با برگزاري آزمون حوزه پيش دبستاني صاحب پيدا مي کند و از حالت انزوا خارج مي شود، بيان مي کند: نامه اي از جانب وزارت آموزش و پرورش براي شناسايي و ارائه آمار نيروها به ادارات داده شده است. اين عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ضمن بيان اينکه مربيان در صورت کسب رتبه مورد نظر به کار خود ادامه خواهند داد، تاکيد مي کند: در حوزه پيش دبستاني نياز به معلم داريم و مربيان صرف داشتن سابقه کار در مراکز غير انتفاعي، نمي توانند جذب آموزش و پرورش شوند.

اين نماينده مجلس معتقد است: امروزه مهد کودک ها وضعيت آموزشي منطبق با اهداف آموزش و پرورش و سند تحول بنيادين ندارند. احمدي لاشکي با اشاره به اينکه آموزش دوران پيش دبستاني با دوران دبستان پارادوکس دارد، اظهار مي کند: در مهد کودک و پيش دبستاني، کودک با موسيقي يادگيري مي کند اما، هنگامي که به مدرسه مي رود تمام اين روش ها کنار گذاشته مي شود. اين عضو کميسيون آموزش گنجاندن آموزش هنر مانند خوشنويسي را از برنامه هايي مي داند که مي تواند پيش دبستان را به دوران ابتدايي متصل کند.
نام نظردهنده:
پست الکترونیک:
متن نظر: *
نظرات شما:
1

سایر مقاله های ارسالی:
9 آبان 1395 انديشه زندگي در حکم سلف سرويس است
2 آذر 1394 اجتماعي نوزادان معتاد در مجلس؛ روزانه چند معتاد در کشور متولد مي شود؟
2 آذر 1394 اجتماعي از دختران فراري و زنان در معرض خشونت تا کارتن خوابي با رنگ و بوي زنانه !
2 آذر 1394 اجتماعي معاون رئيس جمهور در امور زنان بيان کرد / حمايت از زنان براي استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي دانش بنيان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از زهرا شجاعي/حوزه مردانه سياست و نقش زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از هادي خانيکي/نسبت نابرابر مهارت‌ها و جايگاه زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از شهيندخت مولاوردي /دولت اعتدال و اميد زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از ابوالفضل شکوري/زنان مديراني معتدل تر از مردان
2 آذر 1394 اجتماعي انتقادات و پيشنهادات دکتر ناصر مهدوي/گفتمان اعتدال؛ از ارسطو تا روحاني
2 آذر 1394 اجتماعي روايت جلودارزاده از دومين نمايشگاه نقش آفريني زنان در توسعه پايدار/نقش زن ايراني در خروج از رکود پررنگ مي‌شود
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از دکتر مرتضي دهقان‌نژاد/زنان متنفذ دربار صفوي
2 آذر 1394 اجتماعي احمدپورنجاتي در دومين همايش ملي اعتدال/جاي خالي تفاهم مفهومي واژه اعتدال در بخش انديشه‌ورز جامعه
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از سعيد معيدفر، جامعه شناس/تحقق مطالبات زنان در گرو به کارگيري اهرم‌هاي فشار
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از علي محمد حاضري/مشارکت سياسي بانوان مطالبه‌اي زودرس
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از غلامرضا انصاري/حذف زنان از عرصه مديريت، محصول توسعه نيافتگي
15 مهر 1393 اجتماعي چرخه خواب چيست و چقدر خواب کافي است؟
14 مهر 1393 خواندني ها خوشبختي چه رنگيه؟
13 مهر 1393 خواندني ها شکم چاق بيمارتان مي کند
12 مهر 1393 اقتصادي اشتباهاتي که جهان را درگير بحران کرد
9 مهر 1393 مديريت 10 مهارت ارتباطي که بايد کسب کنيم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Copyright © 2004-2008 Arya Youth Analysts Clup, All rights reserved.