صفحه اصلی درباره ما::ارتباط با ما
.
 
Skip Navigation Links
.
امکان عضويت براي تمام مخاطبان به عنوان خبرنگار افتخاري در سايت باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا فراهم شد. خوانندگان محترم خبرگزاري آريا مي توانند با عضويت در باشگاه خبرنگاران افتخاري خبرگزاري آريا، اخبار خود را براي ما ارسال نمايند تا پس از بررسي و تاييد به نام ارسال کننده در سايت باشگاه منتشر شود.
متن مقاله

تاثير انعكاس حوادث جنايي در احساس امنيت مردم
نویسنده: حبيب اله بهرامي
مترجم:
ارسال کننده: حبيب اله بهرامي
12 آذر 1390

 امنيت، ضروري ترين واژه اي است که از زمان آفرينش انسان و ظهور حضرت آدم و هوا تا کنون همواره اذهان همه دولت ها و ملت ها را به خود مشغول کرده است.
واژه اي که تحليل ها و تفسيرهاي زيادي را از منظر اهميت و ضرورت، در نگاه نويسندگان و سخنرانان كشورمان به خود  اختصاص داده است.
کارشناسان و صاحب نظراني که احساس نامني کردند و براي ايجاد امنيت در جامعه، برخاستند و صداي خود را به گوش مسوولان کشور از جمله دستگاه هاي مسوول رساندند.
اما آيا امنيت تنها در خيابان يك طرفه ي دستگاه هاي نظامي و انتظامي ايجاد مي شود و ديگر دستگاه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و خدماتي نقشي ندارند و نبايد وارد چهار راه ميدان امنيت جامعه و کشور شوند؟!
آيا هنگامي که در سال 59 دشمنان اسلام و انقلاب جنگ را بر کشور تحميل کردند، تنها نيروهاي مسلح مان به دفاع از سرزمين و انقلاب اسلامي پرداختند؟
آيا اگر نيروهاي سپاهي و بسيجي و عشاير غيور كشورمان وارد صحنه هاي جنگ تحميلي نمي شدند؛ اگر حمايت ها و پشتيباني آحاد ملت ايران در دفاع از دستاوردهاي انقلاب نبود؛ اگر ايثار و فداکاري هاي حماسه آفرينان مان شكل نمي گرفت، امروزه مي توانستيم در برابر استکبار و ابرقدرت ها بايستيم و قدرت و صلابت خود را به رخ آنان بکشيم؟
به راستي كه مردم فهيم و مومن هر هنگام که احساس نياز كند، عاشقانه اعلام آمادگي مي كند و وارد صحنه هاي دفاع از آرمان هاي انقلاب و اسلام و  کار و فعاليت براي سربلندي و افتخار و نيز شکوفايي اقتصاد کشور مي شود و صحنه هايي از دانايي و بصيرت و ايثار و از خودگذشتگي خويش را رقم مي زند. اين ملت هوشيار يک لحظه نيز دست از آرمان هاي امام راحل بر نخواهد داشت و همواره به عنوان سربازان امام خامنه اي، جان خود را در راه ايثار و فداكاري در  راه نظام اسلامي هديه خواهد كرد.
جامعه اي که اين گونه براي دفاع از کشور و دين و مذهب خود و نيز دفاع از انقلاب محرومان و مستضعفان جهان و بيداري اسلامي ملت ها وارد صحنه هاي فداکاري و از جان گذشتگي و حمايت و پشتيباني مي شود، براي ايجاد امنيت در داخل کشور به راحتي و با رغبت مي تواند همچون غنچه اي شکوفا شود تا عطر و بوي آن جامعه را سرشار از احساس آرامش و آسايش کند؛ به شرطي که بسترهاي کار و فعاليت براي ايجاد اشتغال بيکاران و نيز ضرورت و راهکارهاي مشارکت مردم را در ايجاد امنيت در جامعه اعلام کنيم و آنان را غريبه ندانيم و تنها از دريچه ي نيروهاي انتظامي به وادي گسترده ي امنيت و احساس امنيت- که شيشه اش با تلنگري مي شکند و خرده هاي آن مرتب در جلو چشمان مردم رژه مي رود، ننگريم.
احساس امنيت که به دنبال ايجاد امنيت در جامعه شکل مي گيرد، درهاي گشوده ي زيادي در دل خود دارد که يکي از آن ها، دري است که مخلان نظم و امنيت را رو به دستگاه انتظامي و قضايي و در نهايت زندان و ... هدايت مي کند؛ ولي اصلي ترين در آن، ايجاد بازار کار براي بيکاران است که با بسيج همگاني و حمايت هاي جدي و قاطعانه دولتمردان شكل مي گيرد و توسعه مي يابد و منجر به بسته شدن تمام درهايي مي شود که درياي امنيت را مواج و طوفاني مي کنند.
اگر توجه همگان به راه اصلي امنيت- که بر اثر شاخه هايي شکسته و پاييزي ناهموار شده است- معطوف شود و در اين راه از هيچ گونه کار و فعاليت آن هم بدون دادن وعده وعيدهاي شعاري و سرکاري، دريغ نشود، مطمينن آمار تعداد پرونده هاي وارده به دستگاه هاي انتظامي و قضايي کاهش مي يابد و نيروهاي فداکار و خستگي ناپذير اين دستگاه ها نيز هم فراغ بال بيش تري براي رسيدگي به پرونده هاي در نوبت رسيدگي خواهند داشت و هم وقت بيش تري براي ارايه ي تجربه هاي خود در راه توسعه امنيت پايدار در کشور و ايجاد احساس آرامش خواهند داشت.
در چنين شرايطي، آمار ناامني و جرايم کاهش مي يابد و خبرنگاران حوادث رسانه هاي جمعي نيز وقت بيش تري پيدا مي كنند تا به بحث امنيت بپردازند و با ذهني آرام و باز علل حوادث را بررسي كنند و راهکارهاي لازم براي ايجاد روح آرامش و احساس واقعي امنيت را ارايه كنند. از همه مهم تر، بر اثر ازدحام حوادث ايجاد شده در جامعه، در اصلي را رها نخواهند کرد تا درهاي فرعي را  با آب و تاب و با شيوه هاي ناصحيح نگارش، رنگ بزنند و در چشم جامعه کنند! چشماني که در سال جهاد اقتصادي، بيش از هر زمان ديگري نياز به روشنايي براي ورود به بازار کار و فعاليت دارد و دلي که ضربان احساس امنيت را لمس کند و دستاني که رو به سمت معبود دعاي شکر به جاي آورد.
مردم ما بعد از گذشت 33 سال از پيروزي انقلاب اسلامي كه از سوي مسوولان كشور مدام به عنوان مقاطع حساس ياد مي شد، امروزه نياز به شادي و نشاط، آرامش و آسايش دارند. رسانه هاي همگاني، جداي از مردم و مسوولان نيستند. انعکاس حوادث جنايي در کشور نبايد به گونه اي باشد که آرامش خاطر آن ها را بر هم زده و اذهان شان را مشوش و مکدر کند.
انعكاس حوادث جنايي در جامعه ما كه احساس امنيت به خوبي در خون مان جاري نشده است، هم مي تواند هشدار دهنده و هوشيار كننده باشد و هم وحشت آور و نگران كننده.
متاسفانه رقابت هاي ناسالم و چشم و هم چشمي براي انتشار حوادث جنايي و نگارش و پردازش غير صحيح و بزرگ نمايي هاي بادکنکي براي فروش بيش تر جرايد و نيز جا انداختن هوشياري و ابتکار خود در دل و نگاه مردم، معضل اصلي جرايد زردي است که سال هاي سال اذهان مردم را به خود مشغول کرده و در نتيجه احساس نا امني را به جاي تنوير افكار عمومي و آگاهي بخشي، در جامعه رقم زده است!
انتشار خبرهاي حوادث در رسانه ها، براي آگاهي و هوشياري جامعه براي مواجه نشدن با ناهنجاري ها و نامني هاي احتمالي است، نه ان كه مدام ذهن ما را به خود مشغول كند؛ به گونه اي كه زندگي و آرامش مان را تحت الشعاع خود قرار دهد!
 نبايد با کاه حوادث کوه ناامني ايجاد کنيم و در جلوي ديد مردم قرار دهيم كه ديگر رنگ امنيتي را كه از كار و فعاليت و ايثار شبانه روزي دستگاه هاي انتظامي، نظامي و قضايي حاصل شده، ديگر به چشم نيايد! چرا که دود ضرر و زيان اين سياه نمايي ها به چشم خود ما هم خواهد رفت. در نهايت ما هم جزيي از جامعه هستيم و از نعمت هايي که خداوند بر ما ارزاني بخشيده است داريم استفاده مي کنيم.
 لازم است در هر کاري همواره خداوند را مد نظر داشته باشيم و درياي آرام امنيتي را که مسوولان کشور  در تلاش ايجاد آن هستند، با نوشته هاي غير واقعي و بزرگ نمايي هاي دلهره آور خود- که در حقيقت منجر به تشويش اذهان عمومي خواهد شد- به منظور صيد ماهي منفعت، گل آلود نکنيم که راه رسيدن به مقصود از اين طريق نا صحيح و نا صواب نيست.
رسانه هاي همگاني ما به تمام نيازهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مردم نگاه كنند و تنها پنجره ي حوادث جنايي را به روي مردمي كه امروزه با انواع مشكل ها دست و پنجه نرم مي كنند، نگشايند.  هر چند كه لازم است واقعيت هاي حوادثي را كه هشدار دهنده هستند و منجر به بالا رفتن سطح هوشياري و آگاهي هاي جامعه  مي شود، صادقانه منعكس كنيم و راه هاي جلوگيري از بروز حوادث را نيز نشان دهيم.


نام نظردهنده:
پست الکترونیک:
متن نظر: *
نظرات شما:
1

سایر مقاله های ارسالی:
9 آبان 1395 فرهنگي پيام هاي نوراني پيام نوري!!
9 آبان 1395 اجتماعي ركورد شكني تلنگرزاده در تشكيل جلسه!
21 مرداد 1391 فرهنگي زنگ انشا / درباره ي "روز خبرنگار" هرچه مي دانيد بنويسيد
31 ارديبهشت 1391 فرهنگي برترين هاي نخستين جشنواره سراسري شعر دوست در اهواز معرفي شدند
24 ارديبهشت 1391 فرهنگي انتقاد مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي خوزستان از کم کاري در بخش ادبيات داستاني ديني و آييني
28 فروردين 1391 اقتصادي حمايت از کار و سرمايه‌ى ايرانى؛ رونق توليد ملى
14 فروردين 1391 اجتماعي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در روز جهاني تاتر تصريح کرد: خوزستان و هنرمندان اين سرزمين مظلوم اند.
14 فروردين 1391 اجتماعي در شروع سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني؛ 210 كارگر يك كارخانه آجرسازي در اهواز از كار بي كار شدند
21 اسفند 1390 اجتماعي مدارس و ادارات اهواز بعد از شروع فعاليت تعطيل شدند؛ گرد و غبار مسوولان استان را دير بيدار كرد! بيدار شويد! گرد و غبار آمده است...
19 بهمن 1390 اجتماعي دهه فجر و انتظار مردم
17 دي 1390 فرهنگي از کعبه صداي شيوني مي آيد
21 آبان 1390 اجتماعي گذري گذرا به گذر محله هاي منطقه 6 شهرداري اهواز؛ مناطق حاشيه نشين؛ نيازمند نگاه بي حاشيه ي مسوولان "كلان" شهر
9 آبان 1390 اجتماعي طنز "شور"ش در سد گتوند!!
9 آبان 1390 فرهنگي "نويسنده باشگاه تحليلگران جوان آريا" گزارش نويس برتر استان خوزستان شد
1 آبان 1390 اجتماعي تعيين و تكليف ثبت احوال براي تاهل افراد!
3مهر 1390 اجتماعي به بهانه 30 شهريور ماه، روز "نظافت عمومي"؛ آقايان مسوول! با يک گل بهار نمي شود...
27 شهريور 1390 اقتصادي براي قبرستان طرح هاي اشتغالزا، چه کس مرثيه مي خواند؟!
12 شهريور 1390 اقتصادي براي بلند کردن خط فقر؛ قوي ترين مرد ايران به فرانسه مي رود!
1 شهريور 1390 اجتماعي با آبگيري"سد گتوند عليا"؛ خوزستاني ها به تماشاي "جوي موليان" نشستند!!
29 مرداد 1390 فرهنگي حاج "جميلي" رفت؛ خدايش بيامرزد/ نرفتگان را گرامي بداريم...
1 2 3 4
Copyright © 2004-2008 Arya Youth Analysts Clup, All rights reserved.