صفحه اصلی درباره ما::ارتباط با ما
.
 
Skip Navigation Links
.
امکان عضويت براي تمام مخاطبان به عنوان خبرنگار افتخاري در سايت باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا فراهم شد. خوانندگان محترم خبرگزاري آريا مي توانند با عضويت در باشگاه خبرنگاران افتخاري خبرگزاري آريا، اخبار خود را براي ما ارسال نمايند تا پس از بررسي و تاييد به نام ارسال کننده در سايت باشگاه منتشر شود.
مقاله های ارسالی نادر نينوايي تعداد مقاله ها: 24

نادر نينوايي (24 مقاله) | 9 آبان 1395 | تعداد بازدید: 4621

buy naltrexone without prescription

buy naltrexone
نادر نينوايي- نام کيارستمي را براي اولين بار حدود چهار سال پيش شنيدم وقتي در دوره ليسانس براي درس"ارتباطات تصويري" مجبور بودم آثار سينمايي يک سينماگر مولف را به عنوان پروژه آخر ترم، بررسي کنم. پيشنهاد اول استادم براي بررسي يک چنين سينماگري در درجه اول عباس کيارستمي بود که از نظر او تواناترين کارگردان "هنري ساز" سينماي ايران بود.

نادر نينوايي (24 مقاله) | 15 ارديبهشت 1392 | تعداد بازدید: 2565
مشروطه سرآغاز تحو?لات بسياري در زمينه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي در ايران است. ادبيات فارسي نيز از موجي که مشروطيت در ايجاد تحول و نوآوري در ايران بوجود آورد عقب نمانده و با آن همگام گرديد.

نادر نينوايي (24 مقاله) | 14 ارديبهشت 1392 | تعداد بازدید: 2222

elocon

elocon tinakuhn.com
"جهان مسطح است". گر چه چندين قرن از اثبات کروي بودن زمين توسط گاليله گذشته است ،نام کتاب جديد توماس ال.فريدمن روزنامه نگار آمريکايي رويترز اين است" جهان مسطح است". شنيده بود م که علم دائما در حال تغيير است و نبايد به هيچ يک از باور هايمان اعتماد کنيم و ممکن است همين فردا علم نظرجديدي را بپذيرد و نظر قبلي را رد کند،اما کروي بودن زمين را ديگر شاملش نمي دانستم. ولي از قرار معلوم بايد راجع به گرد بودن زمين هم شک کنيم.

نادر نينوايي (24 مقاله) | 29 مهر 1391 | تعداد بازدید: 2294

tadalafil generico sandoz

cialis generico costo read here
قرار است راجع به تاثير پست مدرنيسم در رفتار و گرايش هاي جوانان و نوجوانان مطلب بنويسم ولي هر چقدر که فکر مي کنم غير از بعضي آثار هنري و مقالات علمي نوشته ي جوان هاي ايراني و در کل بين نخبه ها ،تفکر پست مدرن که هيچ تفکر مدرن هم در ايران جايي ندارد!

نادر نينوايي (24 مقاله) | 28 مهر 1391 | تعداد بازدید: 2330

discount drug coupon

cialis free sample coupons tymejczyk.com
بر عقيده اي راسخ بودن کار سختي نيست. فقط بايد به آنچه مي گويي اعتقاد داشته باشي، باورش کرده باشي.

نادر نينوايي (24 مقاله) | 12 آذر 1390 | تعداد بازدید: 2367

cialis

cialis
در خيابان ها همه چيز مثل هميشه بود ،ماشين ها با سرعت از خيابان ها عبور مي کردند و آب هايي را که ريزش باران ديشب گوشه ي خيابان جمع کرده بود به اطراف پخش مي کردند. عابراني که در پياده روها راه مي رفتند مرتب در عرض پياده رو جا به جا مي شدند تا در گودال هاي کوچک پياده رو که از آب مملوء شده بود نرفته و خيس نشوند.

نادر نينوايي (24 مقاله) | 8 آذر 1390 | تعداد بازدید: 2406
پلوراليسم به شکل کنوني آن متعلق به عصر جديد است و در دو حوزه کلي تقسيم مي شود .يکي در حوزه ي دين که شامل ايدئولوجي ها و انديشه هاي پلوراليستي است و ديگري در حوزه ي جامعه که مربوط به جامعه ي پلوراليستي مي شود.در اين نوشته سعي شده نشان داد که از منظردکتر عبدالکريم سروش از يک سو چرا برخي جوامع پلوراليسم را بر گرفته اند و جوامع خود را با اين روش اداره مي کنند؟ و از سوي ديگر دلايل حقانيت و يا بطلان آن چيست؟

نادر نينوايي (24 مقاله) | 6 آذر 1390 | تعداد بازدید: 2521
ايستگاه بعد "آزادي-تقاطع شادمان" وقتي احمد اين کلمات را از از اپراتور مترو شنيد خودش را به زحمت از بين جمعيت عبور داد تا به در خروجي مترو نزديک شود .مترو ايستاد و احمد بدون آنکه سرش را پايين بياورد تا جلوي پايش را نگاه کند مثل آدم آهني ها از قطار آهني پياده شد. دربين ازدحام مردمي که مي خواستند از مترو پياده شوند يک نفر به او تنه ي محکمي زد و با صداي خفه اي گفت ببخشيد و از کنارش رد شد .

نادر نينوايي (24 مقاله) | 12 مهر 1390 | تعداد بازدید: 2888
همانطوري روي کاناپه ي تاکسي سرويس افتاده ام و منتظرم نوبتم شود بلکه پولي در آورم تا کميسيون و پول بنزين جور شود اما دريغ از يک تلفن . هرجمعه همينطور است و هيچ خبري از مسافر نيست

نادر نينوايي (24 مقاله) | 21 اسفند 1389 | تعداد بازدید: 2308

viagra

viagra redirect
edf40wrjww2TAY_Paper:PAP_Lid
به ظاهرش كه نگاه مي‌كني اولين چيزي كه به ذهنت مي‌رسد اين است چقدر زيباست! آنقدر آرايش كرده كه نمي‌توان تشخيص داد چهره‌ي واقعي‌اش چگونه است گوشي موبايل را هم به گوشش چسبانده...

1 2 3
Copyright © 2004-2008 Arya Youth Analysts Clup, All rights reserved.