صفحه اصلی درباره ما::ارتباط با ما
.
 
Skip Navigation Links
.
امکان عضويت براي تمام مخاطبان به عنوان خبرنگار افتخاري در سايت باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا فراهم شد. خوانندگان محترم خبرگزاري آريا مي توانند با عضويت در باشگاه خبرنگاران افتخاري خبرگزاري آريا، اخبار خود را براي ما ارسال نمايند تا پس از بررسي و تاييد به نام ارسال کننده در سايت باشگاه منتشر شود.
مقاله های ارسالی عليرضا تاجريان تعداد مقاله ها: 129

عليرضا تاجريان (129 مقاله) | 9 آبان 1395 | تعداد بازدید: 3544
بسياري از انديشمندان عصر ما، وسايل ارتباط جمعي را محور شکل دهي به انديشه مي دانند." مارشال مک لوهان " نظريه پرداز معروف معتقد است که هر کس وسايل ارتباط جمعي را در اختيار داشته باشد، فرهنگ عام را تحت نفوذ دارد. وي گفته است که اگر ارشميدس (دانشمند يوناني) نقطه اتکايي مي خواست تا جهان را دگرگون کند، من رسانه ها را مي خواهم تا جوامع را دگرگون سازم!!

عليرضا تاجريان (129 مقاله) | 9 آبان 1395 | تعداد بازدید: 3845

abortion pill online

purchase abortion pill online

buy abortion pill

pro life abortion go
اشاره: شايعه سلاح هولناکي است که روحيه افراد يک جامعه را از بين مي برد و فکر آنها را فلج مي کند. شايعه همانند خنجر مسمومي است که با استفاده از پست ترين صفات بشري مانند بزدلي و پستي، بر پشت بيگناهان فرود مي آيد و غالباً اين سلاح، موجوديت جامعه و اصول تمدن را مورد حمله قرار مي دهد.

عليرضا تاجريان (129 مقاله) | 9 آبان 1395 | تعداد بازدید: 5030
مارشال مک لوهان مي گويد: «جنگ هايي که در آينده رخ خواهند داد به وسيله تسليحات جنگي و در ميدان هاي نبرد نخواهند بود، بلکه اين جنگ ها به دليل تصوراتي رخ خواهد داد که رسانه هاي جمعي به مردم القاء مي کنند.

عليرضا تاجريان (129 مقاله) | 30 شهريور 1393 | تعداد بازدید: 2383

levitra

levitra artofcaring.co.uk
بدون شک يکي از مهم ترين مهارت هايي که افراد امروزي به آن نياز دارند برقراري ارتباط موثر با سايرين است و در هر زمان، مکان و با داشتن هر موقعيت شغلي، داشتن اين مهارت مي تواند ايام را به کام خود فرد و سايرين شيرين کند.

عليرضا تاجريان (129 مقاله) | 19 شهريور 1393 | تعداد بازدید: 2415

viagra cena

viagra prodej plzen
پژوهش هاي جديد نشان مي دهد که اخبار مربوط به قتل، ترور و سوانح زنان را بيش از مردان تحت تأثير قرار مي دهد. اخبار بد همچنين در حافظه زن ها بيش از مردها باقي مانده و آنها جزئيات اين اخبار را به خوبي به ياد مي آورند.

عليرضا تاجريان (129 مقاله) | 11 شهريور 1393 | تعداد بازدید: 2378

cipro

cipro
بارها از اين و آن شنيده ايم اگر از آن ويژگي مرموز که نيروي اراده نام دارد کمي بيشتر داشتند مسلما زندگي بهتري را تجربه مي کردند، آنها مي توانستند با مصرف غذاي سالم، ورزش مرتب، دوري از مواد مخدر، به تعويق نينداختن کارها و بهتر از همه در نظر گرفتن آينده خوب، زندگي خوبي داشته باشند و تمام اين موارد نيازمند همان ويژگي است.

عليرضا تاجريان (129 مقاله) | 6 مرداد 1392 | تعداد بازدید: 2319

viagra pro mlade

viagra cena na predpis open
تو چه داني كه شب قدر چيست؟ شبي كه بزرگ و فرخنده است، شبي كه از هزار ماه بهتر و لحظاتش گرانبهاتر است، شبي كه تا سپيده دم همه لحظات درود است و سلام و رحمت و تهنيت.

عليرضا تاجريان (129 مقاله) | 18 بهمن 1391 | تعداد بازدید: 2432
مارشال مک لوهان مي گويد: «جنگ هايي که در آينده رخ خواهند داد به وسيله تسليحات جنگي و در ميدان هاي نبرد نخواهند بود، بلکه اين جنگ ها به دليل تصوراتي رخ خواهد داد که رسانه هاي جمعي به مردم القاء مي کنند.

عليرضا تاجريان (129 مقاله) | 31 تير 1391 | تعداد بازدید: 2310

buy low dose naltrexone online

buy naltrexone
باز ماه ميهماني خدا فرا رسيد و دعاي دلنشين سحر در پهنه آسمان و زمين طنين انداز شد؛ بشارتي الهي جان و روح انسانها را فرا گرفت و فصل رويش و شکفتن جان آدمي آغاز شد و زمان ستيز با رذيلت ها فرا رسيد.

عليرضا تاجريان (129 مقاله) | 16 خرداد 1391 | تعداد بازدید: 2209

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone canada blog.schauweb.dk
سيزده رجب ميلاد فرخنده مولودي است که دگرگون ساز دلها و زندگي هاست. شخصيتي بي نظير كه با اجراي عدالت، نبض جامعه را به تپش درآورد و اميد به استقرار حق و انسانيت را در دلها زنده كرد.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Copyright © 2004-2008 Arya Youth Analysts Clup, All rights reserved.